THE CLOUD หนึ่งในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 แห่งของ CS LOXINFO ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 350 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ บนถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา
การออกแบบของอาคารได้รับการคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • High-Availability Architecture การออกแบบอาคารยึดหลักการใช้งานเพื่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 6,500 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ของล็อบบี้และ DR Office ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่วางเซิร์ฟเวอร์ซึ่งรองรับได้ถึง 650 Racks ชั้นที่ 3 และ 4 เป็นพื้นที่ White Spaceระบบปรับอากาศได้รับการออกแบบขึ้นโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำรองที่พร้อมทำงานทันทีเมื่อระบบหรือเครื่องปรับอากาศหลักมีปัญหา ระบบสำรองไฟมีทั้ง UPS และเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรอง 2 ชุด ซึ่งได้รับการติดตั้งแยกออกจากส่วนของอาคารที่ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อไม่ให้การสั่นสะเทือนจากการทำงานของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าสำรองส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ที่มีความอ่อนไหว การเข้าถึงภายในอาคารมีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด พร้อมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดอย่างรัดกุมตามมาตรการความปลอดภัยของ ISO27001
  • Environmental Friendliness ภายใต้ความแข็งแรงของโครงสร้างและความเหมาะสมสำหรับการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ การออกแบบตัวอาคารยังคำนึงถึงสิ่งแวดล้อด้วย โดยผนังของอาคารเป็นแบบผนังคู่ (Double Wall Structure) และที่ชั้นดาดฟ้ายังมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อน (Solar Slab) เพื่อลดความร้อนให้กับตัวอาคารช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำความเย็นของระบบปรับอากาศให้ดียิ่งขึ้น
  • Safe and Convenient Location ทำเลที่ตั้งของอาคารอยู่บนพื้นฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยในหลายๆ ด้านทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติหรือความไม่สงบจากการชุมนุม โดยพื้นที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3.65 เมตร ตัวอาคารอยู่สูงจากระดับถนน 1.5 เมตร และสูงกว่าระดับน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 ถึง 2.1 เมตร อาคาร THE CLOUD อยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 25 กิโลเมตร และตั้งอยู่ริมถนนสายหลักซึ่งเป็นถนน 8 เลนที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก
  • Direct Global Connectivity อาคาร THE CLOUD รองรับการเชื่อมต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการเชื่อมโยงกับศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 2 แห่งของ CS LOXINFO คือที่ อาคาร กสท. โทรคมนาคม ถนนบางรัก และอาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษกผ่านระบบเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic)
  • Flexible Service & Wide Range of Value-Added Service มีความยืดหยุ่นในการให้บริการสูง รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกแห่ง รองรับการให้บริการ Cloud Computing และในส่วนของการวางเซิร์ฟเวอร์ อาคาร THE CLOUD ยังมีบริการพื้นที่ White Space ไว้รองรับสำหรับลูกค้าที่ต้องการความยืดหยุ่นและสามารถปรับตั้งค่าต่างๆ ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย