Data Center ที่เครื่อง Server เราวางอยู่

THE CLOUD หนึ่งในศูนย์คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 แห่งของ CS LOXINFO ที่มีความพร้อมในทุกๆ ด้านแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 350 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 3 ไร่ บนถนนรัชดาภิเษก-รามอินทรา การออกแบบของอาคารได้รับการคำนึงถึงสิ่งต่างๆ เพื่อให้เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้ High-Availability Architecture การออกแบบอาคารยึดหลักการใช้งานเพื่อการเป็นศูนย์คอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ ตัวอาคารมีทั้งหมด 4 ชั้น มีพื้นที่ให้บริการกว่า 6,500 ตารางเมตร ชั้นที่ 1 ...